Organisaties in Heerlerheide

Ontdek de 6 organisaties, verenigingen en initiatieven in jouw buurt

Ontmoetingswinkel - Leger des Heils
Op de Wannerstraat 25 zit onze Ontmoetingswinkel. Loop hier gerust eens binnen voor een praatje en een kopje koffie. Ook zijn er regelmatig leuke activiteiten zoals de Crea-ochtend.Schuin tegenover op Wannerstraat 16 zit onze grote winkel met 2e kans kleding, schoenen.
Frisse Wind Heerlen
Frisse Wind Heerlen steunt burgerinitiatieven met coaching en een donatie, om zo samen Heerlen een nog fijnere stad te maken.
Bejaardensoos
Wij zijn een sociëteit voor ouderen. Wij organiseren wekelijks een kienactiviteit in buurtpunt 't Heitje en af en toe een gezellige activiteit zoals een kerstviering en een barbeque. Wij staan onze leden met raad en daad terzijde.
MeanderGroep Zuid-Limburg
We werken vanuit een visie dat de cliënt zo lang mogelijk thuis blijft, waarbij de wijkverpleegkundige zorg indiceert die medisch noodzakelijk is en die niet uitstelbaar is.
CV De Beeren
CV De Beeren dragen de carnaval uit in de Buurt Beersdal