Basisschool De Schakel

non-profit organisatie
Basisscholen

Basisschool ‘De Schakel’ is een katholieke school met aandacht voor de multiculturele verscheidenheid. Leerkrachten, kinderen en ouders werken iedere dag samen om goed en betekenisvol onderwijs te verzorgen. Ons onderwijs is gericht om kinderen een goede basis mee te geven om vol vertrouwen te werken aan hun toekomst. Leren heeft op onze school niet alleen maar kennisverwerving als doel, maar is ook en vooral gericht op leren voor het leven. Wij zijn een school waar vakkundige leerkrachten hun uiterste best doen om zoveel mogelijk onderwijs op maat te leveren. Wij zorgen voor een veilig en stimulerend onderwijsklimaat om zo kinderen te motiveren kennis en vaardigheden op te doen en ze te ontwikkelen tot competente en creatieve individuen met zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal gedrag. We zoeken doorlopend naar een goede balans tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen. Hiervoor wordt in alle groepen planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden. Er vindt afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de brede behoeften van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd. De kernwaarden van De Schakel (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, verbondenheid, vertrouwen en doelgerichtheid) vormen de basis voor het onderwijs op onze school. 

Onze slogan luidt: 'Samen leren voor het leven: ik kan het!' 

Website: www.bsdeschakel.nl 

Waar

Zes Landenstraat 1 Heerlen

Contact

Christian van den Brekel
Contactpersoon

Neem contact op met Christian:

1