Basisschool St. Paulus

non-profit organisatie
Basisscholen

Op basisschool St. Paulus dragen wij onze kijk op 'onderwijs en leren' en de leerlingen daarbij passend ondersteunen als volgt uit: het bieden van een degelijke basis aan kinderen en jongeren om een leven lang te leren, zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren. Hiervoor leggen wij de basis van waaruit leerlingen en medewerkers zich goed en veilig kunnen ontwikkelen, met oog voor de belangen van het individu en met behulp van kansrijk, uitdagend en activerend onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, maar daarbij ook rekening houdt met de specifieke behoeften op cognitief, fysiek, sociaal en emotioneel gebied van deze doelgroep. We zoeken doorlopend naar een goede balans tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen. Hiervoor wordt in alle groepen planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan alle basisvaardigheden (taal-lezen-rekenen) en ontwikkelingsgebieden. Er vindt afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de brede behoeften van het kind. Hierbij worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd. De kernwaarden van St. Paulus (fundament, levensvaardigheden, verbinding, zelfverantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en kansen) hebben een directe relatie met het onderwijskundig profiel van onze school, waarbij een veilig schoolklimaat, de basisvaardigheden op maat, oriëntatie op jezelf en de wereld en zelfverantwoordelijkheid de pijlers betreffen waarop ons onderwijs gestoeld is. 

Onze slogan luidt: 'St. Paulus … een sterk fundament voor jouw toekomst!' 

Website: www.paulus-bs.nl 

Waar

Laurierstraat 72 Heerlen

Contact

Christian van den Brekel
Contactpersoon

Neem contact op met Christian:

1