Buurtorganisatie Belfo’s

bewonersinitiatief
Buurtinitiatief

Stichting Belfo’s, een als buurtorganisatie gevormde groep actieve buurtbewoners, welke, enerzijds, een positieve bijdrage levert aan het woon-, leefklimaat van de buurt Groot Rennemig. Anderzijds een doel ziet in het verbinden van buurtbewoners, het verhogen van de sociale cohesie in de wijk. Met het organiseren van acties, evenementen en/of het steunen van buurtinitatieven, wordt geprobeerd het beoogde te bereiken.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren