Groepen in Heerlerheide

Hier vind je het aanbod in 14 trainingen en groepsbegeleiding

Welzijn

Zelfregiegroep

Wil jij:

Weer de regie over jouw leven,

Zoek je herkenning,

Leren van ervaringen van mensen in een vergelijkbare situatie,

Jouw ervaringen delen,

Nieuwe mensen in de buurt leren kennen,

Je communicatie vaardigheden vergroten,

Kijk dan gauw verder!

Wat houd de zelfregiegroep in.

Ontdek nieuwe mogelijkheden om met je situatie om te gaan. En met jezelf aan de slag te gaan. Ieder in zijn of haar tempo.

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat er ook plek is voor een stukje ontspanning en creativiteit.

We hopen je snel te mogen begroeten in de groep!

Wij komen 1 keer per week samen, 1,5uur per keer.

Aanmelden is verplicht.

Dit kan via: zelfregiegroep@gmail.com of telefonisch 06-38878113

Welzijn

Begeleide groepsactiviteit GGZ

De doelgroep voor begeleide groepsactiviteiten GGZ, zijn burgers van Heerlen met een specifieke hulpvraag m.b.t. GGZ problematiek waarbij gerichte expertise nodig is om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.

Deelnemers hebben meer behoefte aan structuur en begeleiding bij een zinvolle dag invulling, hierbij geldt dat men vaak vanwege GGZ problematiek, die nog wat aandacht nodig heeft, niet kan of wilt gebruik maken van de reguliere activiteiten in de Buurtpunten.

Het aanbod staat in het teken van het ontmoeten van lotgenoten, netwerk opbouwen, vaardigheden ontdekken en exploreren, vaak m.b.v. diverse activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke uitdagingen waar deze groep mee te maken heeft. Begeleiding heeft kennis van GGZ problematiek en zorgt voor veiligheid, aandacht en continuïteit.

De activiteiten staan in het teken van Positieve gezondheid en meer in het bijzonder: het versterken van zelfredzaamheid, uitbreiden van het sociale netwerk en nieuwe vaardigheden opdoen. De begeleide groepsactiviteiten maken onderdeel uit van het voorliggend aanbod.

Deze begeleide groepsactiviteit is voor (potentiële) cliënten van Heerlen STAND-BY!

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze begeleide groepsactiviteit iets voor jou is.

 Het buurtteam is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar op:

 • 045 711 15 51

Toeleiding gebeurt door intake desbetreffende SBT.

Training

Verlieskunde

De groep richt zich op mannen en vrouwen die verlieservaringen moeilijk weten te dragen. Hierbij kun je denken aan het verlies van arbeid, een relatie, gezondheid (m.u.v. dementie) , financiën e.d.

De focus ligt met name op de overgang van een oude situatie naar een nieuwe situatie, waarbij de deelnemer moeilijk kan omgaan met het (plotselinge) veranderingsproces en hierin ondersteuning zoekt om de nieuwe situatie beter te kunnen dragen in zijn dagelijks leven (toekomst).

 

 • Aantal bijeenkomsten:                8 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, (twee)wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Gelukskunde

Deze training richt zich op volwassenen die graag weer gelukkiger in hun leven kunnen staan.

-    Wat verstaan we onder geluk?

-    Beter leren stress hanteren

-    Relatie met jezelf

-    Veerkracht

-    Waarmee vul je je tijd?

-    Relaties met anderen

 • Aantal bijeenkomsten:                5 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         8 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Sociale Vaardigheden Mix

De groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die vanuit hun socialisatieproces niet voor zichzelf kunnen opkomen en/of niet sociaal vaardig zijn. De focus ligt op de leervraag van de deelnemer. A.d.h.v. opdrachten, rollenspelen, theorie e.d. leren de deelnemers met nieuwe inzichten en vaardigheden om hun sociale vaardigheden te verbeteren/versterken.

 • Aantal bijeenkomsten:                12 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2,5 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Houd me vast

Preventieve groepstraining “Houd me Vast” is een relatie APK voor iedereen die zijn/haar relatie duurzaam wil verbeteren en bereid is om met elkaar in gesprek te gaan. 

Men werkt samen met zijn/haar eigen partner aan de opdrachten! 

 • Aantal bijeenkomsten:                8 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         8 – 10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Ontspannen door het leven

De groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die last hebben van spanningsklachten door lichamelijke en/of psychische overbelasting en daar beter mee willen leren omgaan.  

 • Aantal bijeenkomsten:                10 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Uit de schaduw van de ander

De training is bedoeld voor vrouwen en mannen die slachtoffer zijn (geweest) van huiselijk geweld. De training helpt deelnemers om een meer onafhankelijk en tevreden leven te leiden. Met als doel het (partner)geweld te stoppen, de cirkel van geweld te doorbreken, geen “slachtoffer” meer willen zijn en een toekomst willen opbouwen zonder geweld.  

 • Aantal bijeenkomsten:                18 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2,5 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Goldsteintraining

De Goldsteintraining is bedoeld voor vrouwen en mannen die hun sociale vaardigheden willen verbeteren (opkomen voor hun mening, ‘nee’ durven zeggen e.d.) Door gebruik te maken van de methode die door dhr. Goldstein is opgesteld, krijgen deelnemers nieuwe vaardigheden aangeleerd en komen ze tot nieuwe inzichten in hun sociale vaardigheden.

Vaardigheden die aan bod komen:

Opkomen voor je mening - iets bespreekbaar maken - kritiek geven – luisteren - omgaan met en reageren op kwaadheid/complimenten - een praatje maken

 • Aantal bijeenkomsten:                5 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, wekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Training

Rouwgroep

De rouwgroep richt zich op de deelnemer die een verlies van een dierbare door overlijden heeft ervaren en dit in het dagelijks leven moeilijk weet te dragen.. Een dierbare kan zijn: partner, ouder, broer/zus, vriend/vriendin, volwassen kind, collega e.d.

In de bijeenkomsten vertellen deelnemers over hun verlies en hun rouwervaringen/-proces aan de groep (lotgenotencontact). De focus ligt met name op het delen, herkennen en erkennen. Door deelname aan de groep krijgen deelnemers inzicht in hun verlies en de gevolgen hiervan en weet de deelnemer wat hij/zij nodig heeft om het verlies “goed” te kunnen opvangen/dragen.

 • Aantal bijeenkomsten:                10 bijeenkomsten
 • Duur bijeenkomst:                       2 uur, tweewekelijks
 • Maximale groepsgrootte:         10 deelnemers

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8:30-17:00 uur bereikbaar op: (045) 711 15 51

Educatie

Positief Gezond

In de Training Positief Gezond door middel van groepsbijeenkomsten op zoek naar individuele bewustwording en de veranderen aan de hand van de 6 dimensies van positieve gezondheid.

 • +- 11 bijeenkomsten.
 • Indien nodig kan een praktische begeleider ondersteunend zijn in de thuissituatie.
 • Actief aan de slag gaan tijdens de bijeenkomsten met de veranderwens.
 • Indien nodig wordt na de training nog bekeken of en welke inzet passend is.

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze groepsondersteuning iets voor jou is.

Welzijn

Verkennen, Ervaren & Advies (VE&A)

Ervaar je bv relationele problemen, heb je last van angsten, gebrek aan zelfvertrouwen of ontbreekt het aan gevoel van zingeving?

Loop je vast en voel jij je verloren wil je hier graag iets in veranderen maar weet je niet hoe?

Dan is Verkennen, Ervaren & Advies dé plek om deze veranderwens te ontdekken, vorm te geven en stappen te maken.

Middels uiteenlopende doelgerichte activiteiten gaan we aan de slag!

 • In Fase 1 doorlopen de deelnemers gedurende 6 weken de verschillende dimensies van Positieve Gezondheid, waardoor zij op alle leefgebieden hun veranderwens gaan verkennen en ervaren.

Indien de veranderwens helder is en de deelnemer wilt hier stappen in maken kan men doorstromen naar Fase 2

 • In Fase 2 worden deelnemers uitgedaagd om te experimenteren en te oefenen met situaties om hun vooraf gestelde doel(en) te behalen.

Deze vorm van groepsondersteuning is alleen voor (potentiele) cliënten van Heerlen STAND-BY!

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze training iets voor jou is.

 

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar op:

 • 045 711 15 51

 

Meedoen

herstelwerkgroep Mondriaan

De herstelwerkgroepen zijn zelfhulpgroepen waarin men kennis maakt met het begrip Herstel.

Iedere deelnemer heeft een psychische crisis doorgemaakt en wil naast het leren omgaan met zijn/haar kwetsbaarheid, een nieuwe betekenis en doel geven aan het leven.

Aan de hand van thema's deelt en bespreekt men met elkaar eigen ervaringen. Daarbij wordt steeds een herstelthema uitgediept. Op die manier krijgt men meer ervaringskennis en ontwikkelt u een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

De groep, van maximaal 8 deelnemers, komt iedere twee weken bij elkaar. De bijenkomsten worden ondersteund door twee kartrekkers (ervaringsdeskundigen). De kartrekkers zijn zelf tegelijkertijd deelnemer, maar vervullen ook een voorzittersrol.

Praktisch:

1x per 2 weken en duurt 2 uur

rolstoeltoegankelijk

Educatie

Ik heb Autisme en nu........?

Het is een gesloten groep met bewoners die de diagnose Autisme hebben en samen willen ontdekken wat Autisme voor hun betekent.

Welke obstakels ik tegenkom en deze op een positieve manier kan benaderen

Praktisch:

1x per 2 weken en duurt 2 uur

Rolstoeltoegangkelijk.

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze training iets voor jou is.

Het buurtteam is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar op:

045 711 15 51

Zoom