Autisme support-groep Heerlerheide

Bijeenkomsten
Meedoen

Heb je moeite met je plek in de samenleving? Ken je het gevoel er niet bij te horen?

In een groep voor mensen met autisme vind je vaak (h)erkenning.          

Je kunt jouw ervaringen delen in een veilige omgeving en elkaar tips en adviezen geven.

Je kiest zelf thema’s om te bespreken in de groep.

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heerlen Stand-by!
Contactpersoon

Neem contact op met Heerlen:

-11