Begeleide groepsactiviteit

Welzijn

De doelgroep voor begeleide groepsactiviteiten zijn burgers van Heerlen met een specifieke hulpvraag m.b.t. GGZ problematiek waarbij gerichte expertise nodig is om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.

Deelnemers hebben meer behoefte aan structuur en begeleiding bij een zinvolle dag invulling, hierbij geldt dat men vaak vanwege problematiek, die nog wat aandacht nodig heeft of psychische kwetsbaarheid, niet kan of wilt gebruik maken van de reguliere activiteiten in de Buurtpunten.

Het aanbod staat in het teken van het ontmoeten van lotgenoten, netwerk opbouwen, vaardigheden ontdekken en exploreren, vaak m.b.v. diverse activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke uitdagingen waar deze groep mee te maken heeft.

De activiteiten staan in het teken van Positieve gezondheid en meer in het bijzonder: het versterken van zelfredzaamheid, uitbreiden van het sociale netwerk en nieuwe vaardigheden opdoen. De begeleide groepsactiviteiten maken onderdeel uit van het voorliggend aanbod.

*Maandag 10-12 Buurtzaal SamSam Zeswegen *Dinsdag 10-12 Buurtpunt Paulus Passart *Woensdag 10-12 Buurtpunt Weijenberg Hoensbroek *Vrijdag 10-12 buurtpunt The Flash Heerlerbaan

Deze begeleide groepsactiviteit is voor (potentiële) cliënten van Heerlen STAND-BY!

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met het Sociaal Buurtteam. We gaan graag met jou in gesprek om te bekijken of deze begeleide groepsactiviteit iets voor jou is.

 Het buurtteam is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar op:

  • 045 711 15 51

Toeleiding gebeurt door intake desbetreffende SBT of ambulant begeleider

Wie

Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Neem contact op met Heerlen:

Heerlen Stand-by!
Contactpersoon
-3